Eventsin
Lesung Hermann Joseph Frisch | Musik Marius FurcheLesung Hermann Joseph Frisch | Musik Marius Furche

Donnerstag, 26.11.2020 ab 19:30 bis
Donnerstag, 26.11.2020 um 22:00


Kulturspielhaus Rumeln
Dorfstraße 19A
47239 Duisburg

Lesung Hermann Joseph Frisch | Musik Marius Furche

Lesung H. J Frisch | Musik Marius Furche